Cong ty TNHH TM DV XNK Truong Phu chuyen nhap khau va cung cap nguyen lieu, phu gia, hoa chat nganh chan nuoi, thuy san, thuc pham, nong nghiep, cong nghiep
Cong ty TNHH TM DV XNK Truong Phu chuyen nhap khau va cung cap nguyen lieu, phu gia, hoa chat nganh chan nuoi, thuy san, thuc pham, nong nghiep, cong nghiep

Thông tin người liên hệ

NguyenDuc

Địa chỉ: Tp.HCM, VietNam

Điện thoại: 0913898494

Email: truongphultd@yahoo.com

Cong ty TNHH TM DV XNK Truong Phu chuyen nhap khau va cung cap nguyen lieu, phu gia, hoa chat nganh chan nuoi, thuy san, thuc pham, nong nghiep, cong nghiep: Dextrose monohydrate, vitamin C, sodium percarbonate (oxytagen), tuna soluble extract (Thailand), acid citric, sodium bicarbonate, povidone iodine, zeolite, bot da, chlorine, huong cam, huong ca, huong sua, huong dau, huong trai cay, yucca bot, yucca nuoc, khoang chat, saponin, vi sinh, dinh duong bo sung, TCCA...

Vui long lien he: A. Duc - 0913 898 494.

Cam on su quan tam cua quy khach hang.

Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:
Loại thành viên:
Lĩnh vực hoạt động:
Nhóm sản phẩm:
Người liên hệ:
Chức vụ:
Điện thoại:
Email:
Giao thương cùng loai

Đơn vị chủ quản:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm sản và Nghề muối

Địa chỉ:        Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 37711208, Fax: (04) 37711125
Website:      http://www.chebien.gov.vn
Điện thoại hỗ trợ:      097.298.6080
Email hỗ trợ:      vanham_fithou@yahoo.com

Ghi rõ nguồn “Agromart.com.vn” khi phát hành lại tin từ website này
Quảng cáo Text link (Phí 100.000 đồng/tháng)